מתקצר ע"י גילגול, ניתן להפוך, דו-צדדי
מתקצר ע"י גילגול, ניתן להפוך, דו-צדדי